ایزو 31004

ایزو 31004 , پس از موفقیت  ISO / TR 31004: 2013 در مدیریت ریسک، یک گزارش فنی جدید برای

این خانواده از استاندارد تدوین شده است.

ایزو 31004 راهنمای جدید برای اجرای ایزو 31000 می باشد که به سازمان کمک خواهد کرد، تا ایزو 31000

به طور روان در سازمان پیاده سازی شود .

ما از اینکه فردا چه اتفاقی خواهد افتاد خبر نداریم ، اینکه آیا کسب و کار مثل امروز ادامه خواهد داشت

یا یک بحران اقتصادی یا بلایای طبیعی و یا هر چیز دیگری باعث اختلال در کسب و کار می شود .

مزایا

ایزو 31004 به شرکت ها کمک خواهد کرد تا بتوانند یک سیستم برای شناسایی، درک و مدیریت ریسک

بر اساس استاندارد ایزو 31000 ایجاد کنند.

استاندارد ایزو 31004 یک سند عمومی شناخته شده بین المللی در مدیریت ریسک در همه نوع سازمان با

هر اندازه ای می باشد .

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که در صورت داشتن گواهی ایزو 31000 چه نیازی به دریافت

گواهی ایزو 31004 می باشد .

iso 31004 برای شما پشتیبانی مضاعف برای اجرای موثر iso 31000 را فراهم می کند.

یک رویکرد ساختاری برای انتقال موثر فرآیند مدیریت ریسک با یک چشم انداز پویا برای انطباق با

تغییرات آینده می باشد .

استاندارد iso 31004 ، یک توضیح مفهومی و اساسی از iso 31000 با مشاوره و مثال های متناسب

با نیازهای فردی کاربر است.

راهنمایی بیشتری بر iso 31000 و اصول و چارچوب مدیریت ریسک می باشد .

این ایزو قابل اجرا برای هر نوع و هر سازمانی است ، بزرگ یا کوچک و یا دولتی  یا خصوصی و یا انجمن،

گروه و یا فردی قابل استفاده است.

این استاندارد می تواند به تمام فعالیت ها و به تمام نقاط سازمان و یا به هر نوع خاص از خطر اعمال شود .