ایزو 20121 چیست

ایزو 20121 یک استاندارد سیستم مدیریت است که برای کمک به سازمانها در بهبود وقایع پایدار مربوط

به فعالیت ها، محصولات و خدمات خود است، طراحی شده است.

وقایع باعث تلفات سنگینی در منابع، جامعه و محیط زیست می شود . این وقایع باعث تولید زباله قابل

توجهی و همچنین فشار بر منابع محلی مانند آب و انرژی می شوند.

با استاندارد ایزو 20121 می توان این حوادث را بدون توجه به نوع و اندازه آن پایدار کرد.

ایزو 20121 بهترین عمل و راهنمایی را برای کمک به مدیریت رویداد ها دارد و باعث کنترل تاثیرات اجتماعی

و اقتصادی زیست محیطی می شود .

و این راهنمایی ها از استفاده ی شیر آب به جای بطری های پلاستیکی تا تشویق استفاده از

حمل و نقل عمومی می باشد .

که حتی این کار موجب می شود که شما دریابید تا چه اندازه باعث کاهش هزینه های غیرضروری نیز می شود.

رویکرد انعطاف پذیر ایزو 20121 به این معنی است می تواند آنرا برای همه نوع حوادث استفاده کرد از

جشنواره های موسیقی تا اردوهای مدرسه.

این استاندارد به دلیل اینکه با حضور بسیاری از ذینفعان و نمایندگان صنعت رویداد تدوین شده است ،

باعث شده تا بسیار عملی و مفید و کارآمد باشد.

مزایا

  • افزایش انگیزه کارکنان – جذب بهترین استعدادها
  • افزایش شهرت و تقویت روابط با مشتریان کلیدی ، تامین کنندگان، شرکا و سایر ذینفعان خارجی
  • دستیابی به هزینه های صرفه جویی با توجه به مواد مصرف، زباله و انرژی
  • کاهش انتشار کربن در کل ذنجیره تامین رویداد
  • تقویت موقعیت سازمان در جامعه