ایزو و شهرداری ها

ایزو و شهرداری ها

شهرداری ها و پیمانکاران شهرداری در سراسر کشور با توجه به ماهیت فرایندهای کاری این گروه ، استاندارد های کاربردی ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ISO45001  را می توان نام برد . سیستم مدیریت  HSE نیز تضمین کننده  عملکرد صحیح در حوزه های زیست محیطی و ایمنی و بهداشت می باشد .

استاندارد ایزو

استاندارد (ها) : ISO 9001:2008 ,  HSE  , ISO 26000: 2010

مشاوره

شرکت داتیس سیستم در قالب قرارداد مشاوره با موضوع ، شرح خدمات و زمان مشخص

آموزش پرسنل ، طراحی ، پیاده سازی دستورالعمل ها ، فرم ها و چک لیست ها و ارزیابی بر اساس استاندارد جاری شده در مجموعه .

یکماه تا یکسال متغیر با اندازه مجموعه ، میزان همکاری کارفرما ، گستره فعالیت که در جلسه گپ انالیز به کارفرما اعلام می شود.

خدمات نگهداری و پشتیبانی : عقد قراداد یکساله قابل تمدید در صورت توافق طرفین جهت نگهداری و اصلاح سیستم مدیریت پیاده سازی شده در سازمان .

گواهینامه ایزو

سازمان صادرکننده گواهینامه ایزو : سازمان های معتبر و باسابقه داخلی و خارجی : tuv Nord , DNW , URS, IMQ و …
خدمات داتیس سیستم : همراهی کارفرما در انجام ممیزی داخلی ، پیش ممیزی و ممیزی نهایی ، رفع عدم انطباق های احتمالی تا مرحله تایید و اخذ گواهینامه ایزو

HSE-MS 

شرکت داتیس سیستم سابقه مشاوره HSE-MS  در شهرداری های مناطق تهران را دارد . خدمات ما در این زمینه شامل خدمات مدیریت پروژه ، انجام بازدیدهای روزانه ، طراحی و به روز آوری مستندات سیستم  ، حضور در جلسات ، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با سیستم مدیریت HSE و ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه و سالیانه می باشد .

تهیه HSE PLAN  پیمانکاران شهرداری

تدوین HSE PLAN و اخذ تاییدیه های لازم از شهرداری ها با توجه به دانش و تجربه همکاری با شهرداری ها تخصص ما به شمار می آید .

تهیه HSE PLAN  پیمانکاران شرکت نفت

تدوین HSE PLAN و اخذ تاییدیه های لازم

دوره های آموزشی

دوره آموزش الزامات و ممیزی داخلی  ISO9001:2015
دوره آموزش الزامات و ممیزی داخلی  ISO14001:2015
دوره آموزش الزامات و ممیزی داخلی  ISO45001:2018
دوره آموزش الزامات HSE-MS

لینک های مفید

تهیه HSE PLAN

گواهینامه IMS