ایزو 3834

 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می شود- ایرو 3834.

این استاندارد اخیرا توسط شورای عالی استاندارد بعنوان استاندارد اجباری بمنظور جوشکاری های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و نصب مورد تصویب قرار گرفت.

ایرو 3834  که توسط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ۶ مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات کیفیت جوشکاری را بیان می نماید.

این سه سطح شامل ۲-۳۸۳۴، ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ می باشد که سخت گیرانه ترین این الزامات استاندارد ۲-۳۸۳۴ است و به ترتیب الزامات آن در استانداردهای ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ ساده تر می شود.

اگر شرکتی بتواند بر اساس استاندارد ۲-۳۸۳۴ مورد ارزیابی انطباق قرار گیرد و در نهایت موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد شود مطمئنا استانداردهای دیگر ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ را نیز خواهد داشت.

ISO 3884-2 توسط کمیته فنی شماره ISO/TC 44 و زیر کمیته SC10 تحت عنوان ”یکسان سازی نیازمندیها در زمینه جوشکاری فلزات“ تهیه شده است.

 

دامنه کاربرد

این قسمت از استاندارد ایزو۳۸۳۴|ISO 3834 الزامات کیفی جامع را برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در کارگاههای جوشکاری و یا در سایت تعریف می‌کند.

 

مراجع اصلی

مدارک زیر در راستای استفاده از این استاندارد ضروری هستند. برای منابع دارای تاریخ، تنها ویرایش مشخص شده کاربرد داشته و برای منابع بدون تاریخ، آخرین ویرایش (با تمام پیوستها) اعمال خواهد شد.

ISO 3834-1 ، ”الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت اول: معیارهای انتخاب سطح مناسب برای استقرار الزامات کیفیت“.

ISO 3834-5 ، ”الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت پنجم: مدارک دارای کاربرد“

 

اصطلاحات و تعاریف

اصظلاحات و تعاریف مشخص شده در استاندارد ISO 3834-1:2005 ، در این استاندارد نیز استفاده خواهد شد.

کاربرد این بخش از ایزو۳۸۳۴
ISO 3834-1 ، بعنوان اطلاعات عمومی جهت استفاده از استاندارد ایزو۳۸۳۴|ISO 3834 باید مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور برآوردن نیازمندیهای کیفیت ارائه شده در این بخش از ایزو۳۸۳۴|ISO 3834 ، باید از تطابق با استانداردهای مرتبط مطرح شده در ISO 3834-5 اطمینان حاصل گردد.

الزامات این بخش از استاندارد ایزو۳۸۳۴|ISO 3834 بطور کامل باید رعایت شود.

در شرایط خاص، بعنوان مثال زمانی که سازنده بیشتر با قسمتهای دیگر استاندارد شامل قسمت سوم یا چهارم سازگاری داشته باشد و یا فعالیت‌های بخصوصی را شامل نشود (من جمله عملیات حرارتی) در اینصورت نیازمندیهای مطرح شده در خصوص این فعالیتها می‌توانند از لیست موارد الزامی استقرار استاندارد حذف شوند.

استاندارد مرتبط

ISO 3834-1:2005
کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت 1: معیار برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت ISO 3834-1:2005 معیار مناسب برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی فراهم می کند،

ISO 14554-2:2013
کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری – جوشکاری مقاومتی مواد فلزی – قسمت 2: کیفیت مورد نیاز ابتدایی ISO 14554-2:2013 الزامات مورد نیاز برای نشان دادن توانایی یک تولید کننده یا یک زیر پیمانکار برای تولید

سازه های جوش داده شده را مشخص می کند، انجام با کیفیت مورد نیاز مشخص شده، در یک یا بیشتر از موارد زیر:

الف) قرارداد بین طرفین در گیر. ب) یک استاندارد نرم افزار؛ ج) یک الزام های قانونی است.

ISO/TR 3834-6:2007
کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت 6: اصول راهنما برای پیاده سازی ISO 3834

ISO / TR 3834-6:2007 دستورالعمل برای اجرای الزامات داده شده در بخش های دیگر از ISO 3834 را می دهد، و برای کمک به تولید کنندگان و کاربران در نظر گرفته شده است که بخشی از ISO 3834 متناسب با نیازهای خود انتخاب کنند.

 

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در

دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزش ایزو 17025  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : dnwcert.com

شماره تماس : 22621530-021

واتس اپ : 09335167870