ايزو 16949

گواهینامه ایزو16949

دامنه کاربرد
ايزو 16949| iso 16949 ورژن 2009آخرین ویرایش سیستم مدیریت کیفیت ايزو 16949| iso 16949 در صنعت خودروسازی می باشد ISO/TS 16949:2009  مرتبط با ایزو 9001 ورژن 2008، الزامات سیستم مدیریت کیفیت در طراحی ،توسعه و تولید محصولات مرتبط با خودروسازی را تعریف می کند .ISO/TS 16949:2009  در زنجیره تامین خودروسازی کارایی دارد.گواهینامه ایزو 16949 برای شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو شامل قطعه سازان و کارخانجات تولیدو مونتاژ کاربردی می باشد.

ايزو 16949 یک مشخصه فنی است که توسط IATF و نمایندگانی از ISO/TS176 و انجمن تولید کنندگان خودرو ژاپن JAMA تهیه گردیده است .
نیازمندی های خاص استاندارد ISO 9001:2008 به این استاندارد اضافه شده و در داخل کادر قرار دارد .
این استاندارد از به هم پیوستن و هماهنگ شدن استاندارد های تضمین کیفیت ،CCFA ،VDA ،QS 9000، بوجود آمده است.
ISO/TS به عنوان مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که مورد قبول شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است.
در تهیه استاندارد TS تلاش گردیده خواسته ها هم راستا با استانداردهای سایر خودرو سازها باشد.

هدف:
ایجاد یک سیستم کیفیت مبتنی بر بهبود مداوم ، تاکید بر پیشگیری از ضایعات کاهش تغییرات و اتلافات در زنجیره تامین.

فواید ايزو 16949

ایجاد یک زبان مشترک جهانی برای سیستم کیفیت در صنعا خودروسازی
گواهی نامه مورد تایید در سطح جهانی و مورد پذیرش در تمام کشورها
کاهش ارزیابی های متعدد شخص ثالث
ایجاد رقابت
راحتی بهبود سیستم کیفیت
یافتن منا بع در سطح جهانی