استاندارد ایران

استاندارد ایران

تعیین، تدوین و انتشاراستانداردهای ملی ، به استثنای مواد دارویی
تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط به استثنای مواد دارویی
اجرای سیستم بین‌المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش توسط استاندارد ملی
نگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبهاتوسط استاندارد ایران
مرجعیت صنعت جوش توسط استاندارد ایران
اعطای جایزه ملی کیفیت ایران توسط استاندارد ایران
تاًیید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس)،

آزمایشگاهها،

کارشناسان استاندارد و گواهی دهندگان نظامهای سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو 9001 و مدیریت زیست محیطی ایزو14001
توضیح: آزمایشگاههای موسسه در سطح کشور به‌عنوان آزمایشگاههای مرجع شناخته شده‌است.

لازم به ذکر است که مرجعیت قانونی به مفهوم این است که انجام آنها ازوظایف موسسه‌ استاندارد می‌باشند

که هر گونه فعالیت سایر سازمانها و شرکتها در این زمینه‌ها مشروط به موافقت موسسه‌استاندارد ودارا بودن مجوزفعالیت از طرف آن سازمان است.

یکی از خدمات شرکت داتیس سیستم راهنمایی و اخذ مجوز استاندارد ملی  می باشد.

در این راستا کلیه فعالیتهای منتهی به دریافت مجوز استاندارد  برای محصولات واحدهای تولیدی اعم از گپ آنالیز جهت برآورد اولیه از کارهای صورت گرفته

و استخراج آیتم های باقیمانده و اعلام آن به کارفرما اعلام مدت زمان و هزینه انجام خدمات در جلسه بازدید کارشناسان این شرکت از مجموعه تولیدی صورت می پذیرد.

بدیهی ست با توجه به سوابق کاری و تعداد کیس های انجام شده گزارش اولیه بسیار نزدیک به واقعیت بوده

و کارفررمای محترم در کوتاهترین زمان ممکن و به صرفه ترین شرایط موفق به اخذ نشان استاندارد ملی برای محصول تولیدی خود خواهند شد.