ارسال ایمیل و الگوهای رفتاری هنگام پاسخ به آنها

ارسال ایمیل

ارسال ایمیل و الگوهای رفتاری که آمار و بررسی ها نشان می دهد تابلوی جالبی را روبروی ما قرار می دهد که در این پست

نتایج برخی از این مطالعات را باهم مورد مطالعه قرار می دهیم.

ارسال ایمیل

از ارسال ایمیل و یا همان ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیل) در کسب و کار خود استفاده می کنید؟

فکر می کنید برای ارسال یک پیام الکترونیکی، چند دقیقه زمان لازم است؟

برای پاسخ دادن به یک پیام چطور؟

آیا تعلل در پاسخ دادن شما را می آزارد؟

اگر طی یک هفته پاسخ پیام خود را دریافت نکردید، با خود می اندیشید که دیگر هیچ گاه پاسخی به من داده نخواهد

شد؟!

در عصری که تنها در طول چند ثانیه میلیون ها اطلاعات بین مردم رد و بدل می شود، بازاریابی از طریق ایمیل برای رقابت

 

یک تمایز به شمار می رود.

 

واکنش های رفتاری دیگران بعد از خواندن ایمیل ها برایتان مهم است؟

دوست دارید بدانید چگونه ایمیلی ارسال کنید که در دنیای بازاریابی دیجیتال موفق باشید؟

شاید قصد دارید برای فروش محصولات با کسی ارتباط داشته باشید، یا مشتری جدیدی را جذب کنید،

شاید هم می خواهید کسی را استخدام کنید؛

در هر صورت ارسال یک پیام الکترونیکی در زمان مناسب می تواند تغییرات عظیمی در روند کارتان ایجاد کند.

 

اگر بدانید چه زمانی باید پاسخ ایمیل را بدهید می توانید در ارتباط داشتن با دیگران فعال تر باشید.

 

طبق نتایج به دست آمده از مطالعات، مردم توقع دارند یک ساعت بعد از ارسال پیام، پاسخ خود را دریافت کنند.

 

به لطف ابزارهای الکترونیکی ۵۰ درصد از پیام ها در کم تر از ۶۰ دقیقه پاسخ داده می شود.

 

بزرگسالان زمان بیش تری را صرف ارسال پیام های الکترونیکی می کنند، افرادی که سن و سالشان ۵۰ به بالا هستند حداکثر

 

۴۷ دقیقه را صرف پاسخ به ایمیل ها می کنند.

 

جوانان هم تقریباً مانند نوجوانان با سرعت بیش تری پاسخ ایمیل های دریافتی شان را ارسال می کنند،

 

حدوداً رده سنی ۲۰ تا ۳۵ سال زمان سپری شده برای پاسخ به ایمیل ها را ۱۶ دقیقه عنوان کرده اند.

 

در حالیکه رده سنی ۳۵ تا ۵۰ سال حدود ۲۴ دقیقه از زمان شان را صرف پاسخ به ایمیل های خود می کنند.

 

نوجوانان سریع تر و کامل تر به پیام های خود پاسخ می دهند.

شگفت انگیز زده خواهید شد اگر بدانید این رده سنی در کم تر از ۱۳ دقیقه به پیام های الکترونیکی خود پاسخ می دهند!

مردم کم تری توقع دارند که پاسخ آن ها بعد از ۴۸ ساعت داده شود.

۹۰ درصد احتمال می دهند که یک یا دو روز بعد مخاطب مورد نظر پاسخ ایمیل آن ها را خواهد داد.

جالب است بدانید که جنسیت فرد هم در این امر تاثیر گذاشته است.

یعنی خانم ها تقریباً  ۴ دقیقه دیرتر از آقایان به ایمیل های خود پاسخ می دهند.

حتی گوشی های افراد هم عاملی برای دیر پاسخ دادن به پیام های الکترونیکی محسوب می شود.

می پرسید چطور؟

طبیعی ست افرادی که گوشی های معمولی دارند دیرتر به ایمیل ها جواب خواهند داد.

از طرفی اگر به مشتری خود دفعات مکرر پیامی ارسال کردید و نتیجه ای دریافت ننمودید بدانید

در این کار شکست خورده اید!

با وجود این که بیش تر مردم پیام های الکترونیکی خود را از دست می دهند، اما احتمال دریافت پاسخ به ایمیل ها در

ساعات کاری بیش تر است.

درصد پاسخ هایی که شرکت ها در آخر هفته دریافت می کنند بیش تر از اوایل هفته می باشد.

همچنین طبق مطالعات درصد پاسخ به پیام ها در بعد از ظهرها نیز بیش تر از صبح است.