گواهی ایزو 9001

آموزش ایزو 9001

مقدمه

آموزش ایزو 9001 : سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 (QMS می تواند دلهره آور باشد اما این دوره به شما تمام مهارت هایی که لازم است برای اجرای موفقیت آمیز ارائه می دهد.
معرفی ایده آل موضوع :
– رفتن برای درگیر شدن در اجرا یا ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
– لحاظ کردن اجرای ISO 9001
این آموزش ها به شما کمک می کند سیستم مدیریت کیفیت را پیاده سازی یا حفظ کنید تا حداکثر کردن کارایی سیستم به پتانسیل کامل آن.
دانش کم یا ابتدایی لازم است.
اگر یک گروه از شما نیاز به آموزش داشته باشید، برنامه ریزی آموزش در محل شرکت شما گزینه به صرفه تری ست . همچنین ما آموزش های خود را بر اساس سازمان شما انجام دهیم.

محتوای دوره آموزش ایزو 9001

این دوره یک روزه به همراه دستورالعمل زیر با فرصت های زیادی برای بحث گروهی و سوالات و پاسخ ها دنبال می شود.

محتوا شامل موارد زیر است:

  • اصول و عناصر ISO 9001
  • چگونگی ادغام QMS در تجارت روزانه سازمان شما
  • تفکر مبتنی بر ریسک
  • اهمیت رهبری
  • چگونگی تعیین اهداف موثر
  • چگونگی اجرای جلسه بررسی مدیریت به طور موثر
  • راهنمای بازرسی داخلی
  • اهمیت معیار سنجش
  • پیشرفت مداوم

نشانه گذاری

متاسفیم امکان نظردهی وجود ندارد

نوشته‌های تازه

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]