Tag Archives: گواهینامه ایزو 17025

Home Posts tagged "گواهینامه ایزو 17025"

مشاوره ایزو 17025

مشاوره ایزو 17025 ایزو 17025 استاندارد مدیریت در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد استقرار آن می تواند استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 نیز تلقی گردد . ولیکن اس...
ادامه مطلب

آموزش ایزو 17025

آموزش ایزو 17025 عنوان دوره :  آموزش ایزو 17025 مدت زمان دوره : 2 روز معادل 16 ساعت کتاب /مرجع :  استانداردISO 17025:2005 محتوای دوره : آموزش الزامات و نحوه اجرای استاندارد ایزو 17025 د...
ادامه مطلب