Tag Archives: مدیریت کیفیت

Home Posts tagged "مدیریت کیفیت"

مدیریت تغییر

جهان امروز جهان تغییر است. تصور محیطی ایستا و با تغییر اندك غیر ممكن می نماید. اما شیوه ی اداره ی این محیط نیازمند شناخت جنبه های مختلف آن است.مدیریت تغییر واكنش های مد...
ادامه مطلب

ثبات و توافق با مدیریت پویا

ثبات و توافق با مدیریت پویا از بهترین افراد استفاده کنید. فاصله‌ی بهره‌وری بین کارمندان عالی و متوسط باید مدنظر قرار گیرد. اگر برای انجام پروژه‌ای که در دست دارید ز...
ادامه مطلب

هفت رمز مدیریت مبتکر

هفت رمز مدیریت مبتکر هفت رمز مدیریت مبتکر : مقام و موقعیت شغلی خود را موهبتی از طرف خداوند و فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم بدانید . مبادا آن را وسیله ای برای ارضا ء مقاص...
ادامه مطلب